HR-partner

Inzetten op groei, welzijn, kwaliteit?

Dat is alvast een goeie beslissing. Hoe je het aanpakt? Dat kan op meerdere manieren. Zowel op korte termijn en lange termijn. 

De brandjes blussen die vandaag aanwezig zijn is op zich ok, al is het ook nodig om op lange termijn te denken: Hoe kunnen we inzetten op werkbaar werk? Hoe medewerkers duurzaam aan de slag houden? Hoe rendabel blijven en toch welzijnsverhogend zijn? 

Bij het beantwoorden van deze vragen kan Impuls een schakel zijn: vanuit ervaringen en expertise, als bruggenbouwer architect, sparringspartner. Noem het zoals jij wilt. We vullen het met plezier in! 

Hoe?

Op structurele basis, in house, van op jullie werkvloer. 

Of projectmatig. Bijvoorbeeld gericht op het op poten zetten van een onthaalbeleid. Of het uitvoeren van een mini-audit, waardoor jullie zelf aan de slag kunnen met het verder optimaliseren van jullie beleid. Alleen, of ondersteund door Impuls! We komen, we blijven, we leren jullie de skills en we kunnen weer loslaten.

Vanuit passie, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en expertise vliegen we er in.

HR-partner

Zijn jullie op zoek naar een HR-partner? Afhankelijk van de noden binnen jullie organisatie versterken wij jullie als HR-partner. 2 dagen per maand? Eén dag per week? Meerdere dagen per week? Alles is voor ons bespreekbaar. In overleg met jullie geven we onze rol vorm.

Een HR-partner, dat lijkt wel iets voor mijn organisatie.

 

HR-projecten

Nood aan het uitdiepen van één topic? We ondersteunen jullie ook graag projectmatig. We kunnen jullie inspireren, adviseren, begeleiden, ontlasten, ...
Het is een samen verhaal waarbij jullie onze rol bepalen. 

Ik heb graag ondersteuning bij een specifiek topic.

 

 

Klantvraag