HR-projecten

Wat kunnen wij doen voor je bedrijf?

Je hebt geen nood aan een structurele HR-partner, maar...

  • je bent wel op zoek naar expertise rond bijvoorbeeld onthaalbeleid?
  • je wenst een werkbaarheidsscan te doen, maar weet niet goed hoe hier aan te beginnen? 
  • je komt er niet toe een kader op te zetten voor groei - en functionering, weet niet goed hoe je in dit verhaal een evenwicht kan zorgen tussen het perspectief van de medewerker en dat van de organisatie, ...?
  • je wil je eigen visie rond een motiverend aanwezigheidsbeleid uitdagen? 
  • je hebt nood aan een paar helpende handen om de leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van functioneringsgesprekken?
  • je wil de werklast bij de HR team opvangen bij de uitrol van een groot HR-project?
  • ...

Stel ons zeker de vraag waar je mee zit, we bekijken graag waar we je kunnen helpen! Op basis van een eerste gesprek stellen we een prijsvoorstel op én bekijken we ook intern wie van ons team best past bij jullie organisatie.

Hoe pakken we het aan?
Doelgericht, effectief, duurzaam en snelheid brengend waar nodig. 

Onthaalbeleid

De eerste maanden van een tewerkstelling zijn belangrijk voor de medewerker en de organisatie.

De eerste indrukken, regels, waarden en normen worden hierbij ingelast en aangeleerd.

Het hebben van een gedegen onthaalbeleid zorgt ervoor dat medewerkers met goesting komen werken. 

Welzijnsbeleid

Over de jaren heen is men meer en meer gaan beseffen dat het menselijk kapitaal enorm belangrijk is voor een organisatie. Het welzijn van de medewerkers heeft op alle lagen binnen een organisatie invloed. 

Daarnaast is de werkplaats ook vanuit preventief oogpunt een erg belangrijke omgeving om medewerkers gezond, vitaal en gelukkig te houden. 

Bij de opzet van een welzijnsbeleid zorg je als organisatie voor een geïntegreerde aanpak om het welzijn van jouw menselijk kapitaal te behouden, stimuleren of te verbeteren. 

Talentgericht functioneringsbeleid

Bedrijven voelen meer en meer de druk om zo wendbaar mogelijk te zijn. Inzetten op talenten is hierbij een van de vereisten. Weet jij welke talenten er aanwezig zijn in je organisatie? Heb je zicht op de talenten van de medewerkers?

Deze talenten kunnen een grote meerwaarde zijn in je organisatie.

Ga aan de slag en integreer dit in jullie functioneringsbeleid.

Functioneringsbeleid

Je hebt er mogelijks ooit wel eens van gehoord: 
Functionerings-, groei-, evolutie-, POP, Evaluatiegesprekken,.... De persoon hecht hier een positieve connotatie aan terwijl de andere hier eerder negatief of angstig naartoe kijkt. 
Graag geven we je wat meer uitleg over het doel en de inhoud van een functioneringsbeleid. 
Daarnaast geven we je reeds enkele tips mee om zelf aan de slag te gaan.

 

Motiverend aanwezigheidsbeleid

Grijs, roze, wit of zwart verzuim. Welke kleur het ook heeft. Het motto is: hoe minder verzuim hoe beter.

Een motiverend aanwezigheidsbeleid kan deze soorten verzuim tot een minimum gaan beperken.

Daarnaast kan het ook ondersteuning bieden bij het aanpassen van de verzuimcultuur.