I³ van Impuls

1

Input

We geven je organisatie advies om te optimaliseren en/of bij te sturen met als doel het welzijn te verhogen en de bedrijfsdoelstellingen beter te bereiken.

2

Impuls

We schrijven samen een plan/traject uit waarbij we via gerichte acties impact realiseren. Hierbij houden we rekening met de strategie van de organisatie, vanuit de input die gegenereerd werd en gericht op het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen.

3

Impact

We volgen onze acties en resultaten op en optimaliseren. Doel: blijvende impact. Lees: een duurzaam welzijnsbeleid.

Afhankelijk van de uitdagingen van jouw organisatie tekenen we een traject uit met de bedoeling impact te genereren. Onze begeleiding doorloopt drie fases: 

 • Input: focus op advies 
 • Impuls: focus op acties
 • Impact: focus op (het borgen van) resultaten

Met Impuls nemen we de rol op die jullie nodig hebben: van adviseur, co-creator én inspirator, tot bewaker of ondersteuner.

Wanneer zijn we in onze opdracht geslaagd?

Als jouw organisatie helemaal op eigen benen staat en onze rol dus uitgespeeld is. Wij maken onszelf na verloop van tijd met andere woorden overbodig.

FASE 1: INPUT

We geven je organisatie advies om te optimaliseren en/of bij te sturen met als doel het welzijn te verhogen en de bedrijfsdoelstellingen beter te bereiken. Om advies op maat van jouw organisatie te kunnen geven, gaan we in gesprek met sleutelfiguren, kunnen we de bedrijfscultuur in beeld brengen, werkprocessen visualiseren om er bottle necks in vast te stellen, kunnen we workshops met medewerkers organiseren, alsook scans op zetten. 

Het resultaat van de de input-fase is een advies nota met actieplan. Een richting dus, mét duidelijkheid over mogelijke stappen daar naartoe.

FASE 2: IMPULS

We schrijven samen een plan/traject uit waarbij we via gerichte acties impact realiseren. Hierbij houden we rekening met de strategie van de organisatie, vanuit de input die gegenereerd werd en gericht op het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen.

In deze fase kan een brede korf aan acties ingezet worden. Enkele concrete voorbeelden:

 • Het uitzetten van een competentie-en functioneringsbeleid:
  • Waarbij de competentie - en/ talentprofielen opgemaakt worden vanuit een workshop met medewerkers.
  • Waarbij functies aangevuld worden met rollen om een dynamische arbeidsorganisatie mogelijk te maken, alsook de autonomie van medewerkers uit te breiden.
  • Waarbij een identity kit de rode draad vormt doorheen de dagdagelijkse werking.
 • Het uittekenen van een groei- en leerbeleid, waarbij persoonlijke ontwikkeling gealigneerd wordt met de team– en de organisatieontwikkeling.
 • Het opzetten van een motiverend loonbeleid:
 • Het uitwerken van een onthaalbeleid:
  • Dat mee is met zijn tijd, ook op vlak van digitalisatie.
  • Waar differentiatie is op basis van de verschillende functies/rollen.
  • Waar ook preboarding wordt in opgenomen.

FASE 3: IMPACT

We volgen onze acties en resultaten op en optimaliseren. Doel: blijvende impact. Lees: een duurzaam welzijnsbeleid.

Hoe genereren we impact?

Door terug te blikken, te evalueren, vooruit te blikken. Door te behouden en te versterken van wat positieve impact heeft. Door wat beter kan te optimaliseren en naar alternatieven te zoeken voor wat niet de gewenste impact had. Door onszelf in vraag te stellen. Door niet alleen de veranderlijkheid in je organisatie te (respect)eren, maar ook de volatiele context in rekenschap te brengen.

En misschien nog vooral: door dat samen met jou te doen, zodat jij dat voor je organisatie ook zonder Impuls kan blijven doen.

Advies op maat van jouw bedrijf?

Wat wij voor jou kunnen betekenen?