Scans

Werkbaar werk meetbaar maken 

Lord Kelvin To measure is to know. If you can not measure it, you can not improve it.

Meten is weten. 

Dat is voor een organisatie niet anders. 
Je kan op basis van gevoel heel wat zaken 'optimaliseren' in een organisatie, maar is dat hetgeen waar jouw organisatie nood aan heeft? Zal dit de medewerkers vooruit helpen? Zal dit DE sleutel zijn tot jullie mensgerichte werkcontext? 

Voordat jullie tijd en energie investeren in goedbedoelde acties (die mogelijks weinig/geen impact genereren), zal het belangrijk zijn om eerst en vooral te weten waar jullie als organisatie naartoe willen en vervolgens ook welke huidige en toekomstige noden hiertoe heersen binnen de organisatie. Dit om doelgerichte acties te ontwikkelen waarbij draagvlak verkregen wordt bij de sleutelfiguren. 
Binnen Impuls helpen wij jullie hier graag bij. 

Hoe aan de slag? 

Het verzamelen van informatie en noden van jouw organisatie en medewerkers kan gebeuren via twee verschillende methodieken. 
Binnen IMPULS maken wij een onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingen
 

 

Voorbeelden van onze scans

Psychosociale risicoanalyse / werkbaarheidsscan

Onze werkbaarheidsscan (kwantitatieve dataverzameling) ligt jouw organisatie door op vlak van werkbaar werk. 

Wat gaat reeds goed en waar kan uw organisatie nog in groeien? 

Deze scan bevraagt de 5A's van arbeid en meer... Wat ervoor zorgt dat deze bevraging uw wettelijke verplichting tot een vijfjaarlijkse psychosociale risicoanalyse meteen in orde maakt. 

Enkele voorbeeldvragen

  • Nieuwe medewerkers krijgen voldoende begeleiding binnen de organisatie om hun job goed te kunnen uitvoeren. 
  • Worden moeilijke werksituaties binnen de organisatie snel aangepakt? 
  • Werk je onder te veel tijdsdruk? 
  • Binnen de organisatie wordt een goede mentale gezondheid gestimuleerd. 
  • Ik weet bij wie ik terecht kan met mijn specifieke vragen en/of problemen.
Welzijn/gezondheidsscan

Zijn jullie aan de slag met het opstellen van jullie welzijnsbeleid, maar heb je nog weinig tot geen inzichten in de noden en verwachtingen van uw medewerkers. Dan kan de welzijnsscan/gezondheidsscan jullie hierin verder ondersteunen. 

Deze kwantitatieve methodiek bevraagt: 

  • Huidige patronen op vlak van mentaal en fysiek welzijn en gezondheid
  • Persoonlijke doelstellingen op vlak van mentaal en fysiek welzijn en gezondheid
  • Verwachtingen van de organisatie op vlak van mentaal en fysiek welzijn en gezondheid
Werkdruk barometer

Wil je als organisatie de werkdruk van jouw medewerkers monitoren? Dan is de werkdruk barometer een mogelijkse oplossing voor jullie. 

Deze werkdruk barometer combineert de kwalitatieve en kwantitatieve methodieken waardoor je een goed beeld krijgt van wat leeft bij je medewerkers. 

Hierdoor kan je als organisatie/leidinggevende op tijd ingrijpen en potentiële uitval gaan voorkomen. 

 

De overheid jullie hierbij ondersteunt, door middel van de werkbaarheidscheque

Een onderneming kan tot €10.000 aan steun ontvangen om bepaald knelpunten, op vlak van werkbaar werk aan te pakken. 

Via deze werkbaarheidscheque kan je als onderneming een scan laten uitvoeren over de werkbaarheid op de werkvloer. Daarnaast kan je deze cheques ook gebruiken om je hierbij verder te ondersteunen.