Cases

Kwalitatief of kwantitatief

Voordat je als organisatie veel energie en tijd investeert in verschillende projecten om een mensgerichte context te creëren, zal het belangrijk zijn om na te gaan waar medewerkers/uw organisatie nood aan heeft. 

Deze noden kunnen op verschillende manieren in kaart gebracht worden. Hierbij onderscheiden we twee grote stromingen: 

 • Kwantitatieve dataverzameling 
 • Kwalitatieve dataverzameling

Hieronder laten we je kennis maken met de verschillende methodieken en geven we je meer inzicht in de voor- en nadelen van beide methodieken. 

Kwantitatieve dataverzameling

Bij een kwantitatieve scan/bevraging, gaan we aan de slag met vragenlijsten/enquêtes waarbij verschillende keuzemogelijkheden voorgeschoteld worden. Hierdoor kunnen de kille, harde feiten: de cijfers, gegenereerd worden. Vandaar dat deze methodiek minder ruimte laat voor de gedachten, gevoelens en inzichten van degene die de scan invulden, met betrekking op hun gekozen antwoord. 

Wanneer de doelgroep voldoende representatief is, zijn we hierdoor in staat om conclusies te trekken uit te resultaten. 

Voordelen

 • Objectief: data kan niet gesubjectiveerd worden
 • Groot bereik/ representativiteit
 • Plaats- en tijdonafhankelijk
 • Snel inzetbaar
 • Vlotte statistische vergelijking en mogelijkheid tot het leggen van verbanden 

Nadelen 

 • Oppervlakkig, minder in de diepte
 • Achterliggende gedachten, gevoelens en drijfveren kunnen gemist worden 
 • Erg positieve/negatieve uitschieters kunnen vertekend beeld geven 
 • Vragen kunnen niet verder toegelicht worden en mogelijks verkeerd geïnterpreteerd/niet begrepen worden

 

Kwalitatieve dataverzameling

Bij een kwalitatieve scan of bevraging, koppelen we los van vragen met keuzemogelijkheden. 

Feiten en cijfers zal je via deze dataverzameling niet genereren. Bij deze scan wordt voornamelijk beschrijvende informatie (e.g. indrukken, meningen en standpunten) verzamelt.  

Deze manier van bevragen gaat dieper in op bepaalde topics (eventueel vooraf vastgelegd), om op die manier beweegredenen, redeneringen, en attitudes van de medewerkers te bevragen. Je krijgt hierdoor dus meer inzichten over bepaalde topics. 

Voordelen: 

 • Betrokkenheid aanvuren (i.f.v. gedragenheid voor de veranderingen/verbeteringen) 
 • Verbondenheid op verschillende niveaus verhogen 
 • Sterkere en directere interne communicatie rond het project
 • Inzichten van concrete pijnpunten en huidige/toekomstige noden
 • Beweegredenen van hun antwoord achterhalen 
 • Ook informatie uit non-verbale taal 
 • Methodiek is aanpasbaar aan de klantvraag en doelgroep

Nadelen: 

 • Tijdsintensief
 • Beperkt aantal zaken gaan bevragen 
 • Subjectiever: data kan mis/anders geïnterpreteerd worden 
 • Minder mondige medewerkers komen mogelijks minder aan bod
 • Minder representatief (mogelijks wordt niet iedereen bevraagd) 

Zoals u opmerkt heeft elke methodiek zijn eigen voor- en nadelen. Het zal dus belangrijk zijn om na te gaan welke methodiek voor u organisatie de beste is. 

Combinatie kwalitatieve/kwantitatieve dataverzameling

Het is ook altijd mogelijk om een combinatie van beide methodieken toe te passen. Op deze manier kan u genieten van het beste van beide werelden.

Zo kan breed gestart worden via een kwantitatieve bevraging en kan op een later tijdstip gekozen worden om meer inzichten te verkrijgen in een aantal specifieke onderwerpen via een kwalitatieve methodiek.  

 

Wil je ook weten wat leeft binnen jouw organisatie? 

Weet je reeds welk methodiek optimaal is voor uw organisatie of ga je hier graag nog even over in gesprek? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder. 

 

 

 

Contacteer ons

I accepteer het privacybeleid.