Organisatie-impulsen

Uitdagingen voor de organisatie

Een organisatie is een dynamisch organisme. Het moet zich constant aanpassen om te kunnen overleven er wordt een enorme wendbaarheid gevraagd hiervoor. Door diverse factoren (groei, marktuitdagingen, maatschappelijke factoren, wetgeving) is het nodig om af en toe stil te staan bij keuzes die alles bepalend kunnen zijn voor de verdere toekomst.

Welke richting gaat de organisatie uit? Welke visie staat daar tegenover? Hoe kan de visie uitgedragen worden? 

 

 

How it works?

Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan we in cocreatie met de organisatie. Op zoek naar de waarden, de onzichtbare patronen. Op basis daarvan kunnen veel zaken opgehelderd worden en kan er een strategie worden opgesteld die antwoord kan bieden op bovenstaande vragen.

Vaak gaan we aan de slag met sleutelfiguren die mee helpen om verandering te maken in organisatie die voor dergelijke uitdagingen komen te staan. 

 

 

Wat zijn organisatie-impulsen?

Het zijn de impulsen die helpen om als organisatie om te gaan met uitdagingen zoals:

 

  • Medewerkers duurzaam aan de slag houden?
  • Hoe slagkrachtig blijven als organisatie?
  • Hoe een rendabele organisatie blijven en toch voldoende investeren in menselijke kapitaal?
  • Een organisatie die in verandering is?

 

 

Wat kunnen wij doen om u verder te helpen?

  • Het begeleiden, uitwerken van een strategieoefening
  • Advies verlenen rond hoe een visie kan worden uitgedragen in een organisatie
  • Advies geven hoe de organisatie kan worden aangepast om bepaalde doelstellingen te behalen
  • Het meten (kwantitatief/kwalitatief) van hoe werkbaar het werk is
  • ....

Wenst u een verkennend gesprek om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen? 

Neem even contact op. Klik hier.

Welke organisatie-impulsen?

Visie-oefening

 

Een organisatie is als het ware een levend organisme dat onderhevig is aan heel wat zaken. Om verder te kunnen overleven wordt er dus een hoge wendbaarheid gevraagd als organisatie.

Zaken zoals, hoe omgaan met stijgende loonkosten? Hoe ervoor zorgen dat medewerkers duurzaam aan de slag blijven? Hoe omgaan met plotselinge veranderingen zoals Corona? Dat zijn uitdagingen waarmee je als organisatie nu eenmaal mee te maken hebt.

Daarbij is het belangrijk om als organisatie afgelijnde doelstellingen te hebben. Wanneer deze doelstellingen vastliggen kan er nagedacht worden op welke manier deze doelstellingen worden bereikt. En kunnen deze helpend zijn om doelgericht te werk te gaan...klik hier voor meer.