Subsidie-impulsen

Say what?

Inzetten op welzijn en motivatie is een hot topic, ook bij de beleidsmakers. Getuige de verschillende interessante subsidies waar jij als organisatie kan van genieten. Deze financiële impulsen zijn het perfecte duwtje in de rug om een duurzaam welzijnsbeleid in de praktijk om te zetten. Bij Impuls helpen we je graag bij de opmaak van jouw subsidiedossier.

Lopende subsidie-impulsen?

Werkbaarheidscheques (VLAIO)

Met de werkbaarheidscheque kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en organisaties uit de social-profitsector financiële steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Vanuit deze input kunnen de passende impulsen gegeven worden om de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Impuls is erkend om deze scan uit te voeren.

De kmo-groeisubsidie

Wil je advies inwinnen of een personeelslid in dienst nemen om de groei van je organisatie verder te zetten? Dan kan je een kmo-groeisubsidie aanvragen. De groei moet een thematische link hebben met de thema’s internationalisering of digitalisering.